Nakkesleng

Nakkesleng beskriver en skade som oppstår når kroppen beveger seg raskt i en retning uten at hodet holder følge. Den vanligste årsaken er påkjørsel bakfra, men skaden kan også skyldes fall eller andre ulykker. Det er også vanlig å oppleve lignende plager hvis du har fått et hardt støt ovenfra mens hodet var bøyd bakover.

Nakkesleng gir strekk på muskler, ledd og leddbånd i nakken. Om strukturer er skadet, og hvor store skadene er, varierer fra tilfelle til tilfelle. Ved alvorlige ulykker, hvor det kan være fare for brudd på bein i nakken, skal dette alltid undersøkes av lege så raskt som mulig. Alvorlige skader utelukkes ved røntgen eller MR.

Symptomer

Smertene oppstår etter en ulykke eller et slag mot hodet. Smertene blir ofte verre de tre første dagene fordi området sakte hovner opp. Det er vanlig med symptomer som hodepine, svimmelhet, trøtthet og angst.

Forventet bedring

De aller fleste blir kvitt både smertene og følgeplagene i løpet av én til tre måneder. Bedringen kommer etter hvert som hevelsene i nakken går ned, og de skadede strukturene får reparert seg selv.

Noen få vil fortsette å ha plager og smerter også etter tre måneder. Det er per i dag ikke mulig å si hvorfor noen har smerter lenger enn andre. Klinisk erfaring tilsier at de som føler seg trygge og klarer å bruke nakken mest mulig normalt, har en lavere risiko for å utvikle langvarige plager.

Forslag til behandling

Bruk disse øvelsene og nakkeslyngen for å hjelpe deg underveis når du plages av smerter.

Det er viktig at du fortsetter å bruke nakken normalt, selv om det er smertefullt. Du bør likevel ta hensyn til nakken, og ikke utsette den for unødvendige belastninger i akuttfasen.

Målet er å tilpasse dagene slik at du kan klare å leve mest mulig normalt i tiden det tar skadene å reparere seg selv.

Oppsøk alltid hjelp hvis du er engstelig for at noe galt har skjedd. Det er viktig at du føler deg trygg i reparasjonsperioden, og at du får de svarene du trenger. Er det ingen bedring innen fire uker, bør du uansett oppsøke profesjonell hjelp. Snakk med legen om henvisning til en nakkepoliklinikk. De vil kunne hjelpe deg i gang med et mer spesifikt treningsopplegg, slik at du kan få redusert smertene.

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *