Prolaps

Ryggraden er bygget opp av knokler som kalles ryggvirvler. Mellom virvlene ligger en mykere skive av brusk. Bruskskiven, også kalt virvelskiven, har som oppgave å dempe støt fra underlaget og gjøre ryggen mer bevegelig. Skivene består av en myk geléaktig kjerne omgitt av en hardere ytre ring av bindevev.

Etter hvert som du blir eldre er det vanlig at det skjer endringer i den ytre delen av virvelskiven. Det kan være i form av små eller større utposninger, også kalt skivebukninger, eller sprekker i den ytre ringen. Oppstår det slike sprekker, kan deler av kjernen lekke ut, og det er dette som kalles prolaps. Både prolaps og skivebukninger i nakke og rygg er normalt og behøver heller ikke gjøre vondt. Om du får smerter eller ikke, handler faktisk mer om hvor prolapsen presser enn hvor stor den er.

Har du passert 40, er sannsynligheten stor for at du allerede har hatt flere prolaps eller skivebukninger uten å legge merke til det. Hvis derimot endringene har ført til at det trykker på en nerve, kan det være svært smertefullt.

Forskning har vist at kroppens egen reparasjonsprosess kommer raskere i gang ved store prolapser enn ved små. Ved de største prolapsene vil kroppens egne renovasjonsarbeidere i halvparten av tilfellene klare å fjerne alt av den indre kjernen som har lekket ut. I de resterende tilfellene vil det være noe igjen, men ettersom restene ikke lenger presser på noen nerver vil prolapsen ikke ha noen negativ innvirkning på nakken eller ryggens funksjon.

Smertene vil avta etter hvert som geleen som har lekket ut fjernes eller tørker inn og presset på nerven reduseres. Dette er en langsom prosess som kan ta flere måneder. Hvis prolapsen presser så kraftig på nerven at det fører til lammelser i arm eller skulder vil det kunne være aktuelt med operasjon. Ved en operasjon vil kirurgen åpne opp og lage mer plass rundt stedet der kjernen er lekket ut. Dette er et omfattende inngrep og blir forsøkt unngått så mye som mulig.

Jo eldre du blir jo mindre er risikoen for prolaps. Etter hvert som du eldes avtar nemlig væskemengden i den indre kjernen av skiven. Når du nærmer deg seksti er det så lite væske igjen at en prolaps eller skivebukninger blir svært usannsynlig.

Symptomer

Når en nerve er under press, kan du kjenne strålende smerter, nedsatt kraft (muskelstyrke) eller nummenhet i arm eller skuldre. Smertene blir gjerne verre ved noen typer bevegelser, og bedre ved andre. Det er vanlig at det bare går ut i en arm. Du bør oppsøke lege hvis du mistenker en prolaps. Ikke fordi det er farlig, men fordi legen kan undersøke deg og finne ut om du trenger smertelindrende medikamenter.

Forventet bedring

En prolaps har gode forutsetninger for å reparere seg selv. Det skjer ved at prolapsen tørker ut og ved at nerven tilpasser seg den plassen som blir tilgjengelig. Vanligvis tar det fra én til tre måneder før presset på nerven forsvinner. Du vil oppleve gradvis bedring underveis.

Forslag til behandling

Smertene vil fortsette å være der så lenge det er press på nerven. Unngå å gjøre bevegelser som øker smertene, men forsøk samtidig å bevege nakken så mye som mulig innenfor de smertefrie områdene.

Holder du nakken i aktivitet, beholder du styrke og bevegelighet og blir raskere bra. Bevegelighetsøvelser, hvilemodus i nakkeslynge (se kategori smertelindring) samt sovestillinger (se kategori søvn) kan gi god smertelette.


Se også

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *